Spjald Fjernvarme- og Vandværk

Rørvej 1 - 6971 Spjald

Analyse - Fjernvarmevand

labvest

Prøve K205-04421-1, K205-04421-2 og K205-04421-3    
         
Parameter Metode Analyseresultat Grænseværdi for drikkevand Enhed
Vandtemperatur   39,2   °C
Opløst ilt DS 2206 1,4 >5 mg/l
Coliforme bakterier Colilert-18 <1 i.m. pr. 100 ml
Escherichia coli (E.coli) Colilert-18 <1 i.m. pr. 100 ml
Kimtal 36°C W.PCA DS ISO 6222 12 20 pr. ml
Kimtal 22°C W.PCA DS ISO 6222 1 200 pr. ml
pH DS 287 9,70 7 - 8,5 pH
Farvetal DS 289 3 15  
Turbiditet DS 290 <0,1 1 FTU
Konduktivitet DS/EN 27888 34,6 >30 mS/m
Inddampningsrest DS 204 240 1500 mg/l
Calcium ICP/MS 1,1   mg/l
Magnesium ICP/MS 0,099 50 mg/l
Hårdhed, total DS 250 0,2   °dH
Natrium ICP/MS 78 175 mg/l
Kalium ICP/MS 0,96 10 mg/l
Ammoniak+ammonium DS 224 0,13 0,05 mg/l
Jern ICP/MS <0,01 0,2 mg/l
Mangan ICP/MS <0,005 0,05 mg/l
Hydrogencarbonat DS 253 117   mg/l
Chlorid DS 10304 18 250 mg/l
Sulfat DS 10304 8,2 250 mg/l
Nitrat DS 223 <0,5 50 mg/l
Nitrit DS 222 <0,003 0,1 mg/l
Phosphor, total DS 292 0,066 0,15 mg/l
Fluorid DS 10304 <0,1 1,5 mg/l
Calciumcarbonat, udfældet DS 236 <5   mg/l
NVOC DS 1484 1,0 4 mg/l
Sulfid DS 278 <0,10 0,05 mg/l
Suspenderede stoffer DS 207 <2,0   mg/l
Olie- og benzinprodukter:   :    
C6H6 - n-C10 GC/FID <0,01 0,01 mg/l
nC10 - nC25 GC/FID <0,01 0,01 mg/l
nC25 - nC35 GC/FID <0,1 0,01 mg/l
BTEXN   :    
Benzen GC/FID <0,2 1 µg/l
Toluen GC/FID <0,2   µg/l
Ethylbenzen GC/FID <0,2 1 µg/l
Xylen, mp- GC/FID <0,2   µg/l
Xylen, o- GC/FID <0,2   µg/l
Aluminium ICP/MS <2 200 µg/l
Antimon ICP/MS 0,74 5 µg/l
Arsen ICP/MS 0,69 10 µg/l
Barium ICP/MS 3,2 700 µg/l
Bly ICP/MS 0,13 10 µg/l
Bor ICP/MS 49 1000 µg/l
Cadmium ICP/MS <0,04 5 µg/l
Chrom ICP/MS <0,3 50 µg/l
Kobber ICP/MS 3,3 2000 µg/l
Kviksølv ICP/MS <0,02 1 µg/l
Nikkel ICP/MS 0,11 20 µg/l
Selen ICP/MS <1 10 µg/l
Zink ICP/MS <10 3000 µg/l

Copyright © 2010 Spjald Fjernvarme- & Vandværk - Rørvej 1 - 6971 Spjald - Tlf.: 97 38 16 85